Formularz zgłoszeniowy - Nowe kwalifikacje

Dane
 • ISCED 0 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
 • ISCED 1 Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
 • ISCED 2 Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
 • ISCED 3 Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, zasadniczej zawodowej, technikum lub liceum – wykształcenie maksymalnie średnie)
 • ISCED 4 Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
 • ISCED 5-8 Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)
Wpisz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby, która poleciła Tobie szkolenie
Adres firmy
 • Mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 pracowników)
 • Małe przedsiębiorstwo (mniej niż 50 pracowników)
 • Średnie przedsiębiorstwo (mniej niż 250 pracowników)
 • Duże przedsiębiorstwo (więcej niż 250 pracowników)
 • Podmiot ekonomii społecznej
 • Przedsiębiorstwo społeczne
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Deklaruję chęć udziału w następujących szkoleniach
Przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Pomorskiego, mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810) oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt  - Region Gdański NSZZ „Solidarność” , mający siedzibę przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku (80-855) oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. Przetwarzamy Państwa dane w celu: rekrutacji do uczestnictwa w projektach dofinansowanych ze środków UE, w szczególności w celu wstępnej weryfikacji, czy kandydaci spełniają warunki uprawniające ich do skorzystania z uczestnictwa w takich projektach. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Pomorskiego, mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810) oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt  - Region Gdański NSZZ „Solidarność” , mający siedzibę przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku (80-855) oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. Przetwarzamy Państwa dane w celu: rekrutacji do uczestnictwa w projektach dofinansowanych ze środków UE, w szczególności w celu wstępnej weryfikacji, czy kandydaci spełniają warunki uprawniające ich do skorzystania z uczestnictwa w takich projektach. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://nowekwalifikacje.eduportal.pl/Dokument/Find/8c9dc487-f808-4c85-952e-673e7e21a8c9/TIK_POM_S_Klauzula_informacyjna_dla_kandydata.pdf