Atrakcyjny system wynagrodzenia
Na nasze szkolenia stać każdego!
Szkolenia językowe i z wykorzystania aplikacji są całkowicie bezpłatne! Za szkolenia autoryzowane Microsoft, Oracle i CISCO zapłacisz jedynie ułamek ceny rynkowej!
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Szkolenia autoryzowane
Microsoft, Oracle, CISCO. Te nazwy otwierają przed Tobą nowe perspektywy pracy. Skorzystaj ze ścieżek szkoleniowych, składających się z dwóch szkoleń autoryzowanych!
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Cenimy Twój czas!
Harmonogramy szkoleń będą dopasowane do potrzeb uczestników w zakresie: intensywności, dni tygodnia, preferowanych godzin i miejsc. Ponadto część kursów zostanie przeprowadzona w nowoczesnej, skondensowanej formie online – bez potrzeby wychodzenia z domu!
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Potwierdzamy zdobytą wiedzę!
Każdy uczestnik, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i uzyskane kwalifikacje.
Ścieżka szkoleniowa:
 • MS 20480 – Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3
 • MS 20483 – Projektowanie w C#
Ścieżka szkoleniowa:
 • JavaScript and HTML5: Develop Web Applications
 • Java SE: Programming I Ed 2
Ścieżka szkoleniowa:
 • MS 20410 – Instalowanie i konfigurowanie Windows Server® 2012
 • MS 20411 – Administrowanie Windows Server® 2012

Microsoft Azure Fundamentals

Informacje o szkoleniu

This two-day course will provide foundational level knowledge on cloud concepts; core Azure services; security, privacy, compliance, and trust; and Azure pricing and support.Note: This course provides an Azure pass and time for students to participate in hands-on labs. If you do not need hands-on experience, consider the AZ-900T01: Microsoft Azure Fundamentals (1 day) course. The content for both courses align to the AZ-900 exam objective domain.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

This course is suitable for IT personnel who are just beginning to work with Azure. This audience wants to learn about our offerings and get hands-on experience with the product. This course primarily uses the Azure portal to create services and does not require scripting skills. Students in this course will gain confidence to take other role-based courses and certifications, such as Azure Administrator. This course provides an Azure pass and optional lab environment. This course combines lecture, demonstrations, and hands-on labs. This course will also help prepare someone for the AZ-900 exam.
 
Wymagania wstępne

There are no prerequisites for taking this course. However, the moretechnical knowledge a student has the more they will understand about the cloud.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Course Topics
 • Module 1: Cloud Concepts
 • Module 2: Core Azure Services
 • Module 3: Security, Privacy, Compliance, and Trust
 • Module 4: Azure Pricing and Support


Microsoft Azure Administrator

Informacje o szkoleniu

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, create and scale virtual machines, implement storage solutions, configure virtual networking, back up and share data, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement Azure Active Directory, secure identities, and monitor your solution.
 
Target audience:

This course is for Azure Administrators. Azure Administrators manage the cloud services that span storage, networking, and compute cloud capabilities, with a deep understanding of each service across the full IT lifecycle. They take end-user requests for new cloud applications and make recommendations on services to use for optimal performance and scale, as well as provision, size, monitor and adjust as appropriate. This role requires communicating and coordinating with vendors. Azure Administrators use the Azure Portal and as they become more proficient they use PowerShell and the Command Line Interface.
 
Prerequisites:
 • Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
 • Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
 • Understanding of Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Course Outline
 • Module 1: Azure Administration
 • Module 2: Azure Virtual Machines
 • Module 3: Azure Storage
 • Module 4: Virtual Networking
 • Module 5: Intersite Connectivity
 • Module 6: Monitoring
 • Module 7: Data Protection
 • Module 8: Network Traffic Management
 • Module 9: Azure Active Directory
 • Module 10: Securing Identities
 • Module 11: Governance and Compliance
 • Module 12: Data Services


Microsoft Azure Security Technologies

Informacje o szkoleniu

This course provides IT Security Professionals with the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain an organization’s security posture, and identify and remediate security vulnerabilities. This course includes security for identity and access, platform protection, data and applications, and security operations.
 
Learning outcomes:

After completing this course, students will be able to:

    Describe specialized data classifications on Azure
    Identify Azure data protection mechanisms
    Implement Azure data encryption methods
    Secure Internet protocols and how to implement them on Azure
    Describe Azure security services and features


Target audience

This course is for Azure Security Engineers who are planning to take the associated certification exam, or who are performing security tasks in their day-to-day job. This course would also be helpful to an engineer that wants to specialize in providing security for Azure-based digital platforms and play an integral role in protecting an organization's data.

Prerequisites
To get the most out of this course students should:
 • Understand security best practices and industry security requirements such as defense in depth, least privileged access, role-based access control, multi-factor authentication, shared responsibility, and zero trust model.
 • Be familiar with security protocols such as Virtual Private Networks (VPN), Internet Security Protocol (IPSec), Secure Socket Layer (SSL), disk and data encryption methods.
 • Have some experience deploying Azure workloads. This course does not cover the basics of Azure administration, instead the course content builds on that knowledge by adding security specific information.
 • Have experience with Windows and Linux operating systems and scripting languages. Course labs may use PowerShell and the CLI.
 • Microsoft Azure Administrator Associate

To get ready for class, consider this free online training.
 • Azure Fundamentals
 • AZ-104: Prerequisites for Azure Administrators

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Module 1: Manage Identity and Access
Module 2: Implement Platform Protection
Module 3: Secure Data and Applications
Module 4: Manage Security Operations

Dla kogo?

Dobrodziejstwa projektu nie są niestety dostępne dla każdego. W oferowanych szkoleniach mogą wziąć udział osoby pracujące, które ukończyły 18 rok życia, mieszkające w województwie pomorskim.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały Panie. Preferowane także będą osoby, które ukończyły 50 lat oraz osoby, które zakończyły edukację na poziomie liceum lub niższym. Twoje szanse zwiększy także zatrudnienie w firmie MŚP.

Zajrzyj do regulaminu, aby zobaczyć szczegółowe warunki udziału w projekcie.

Realizacja szkoleń

Każde ze szkoleń będzie zakończone egzaminem, który formalnie potwierdzi uzyskane przez Państwa kompetencje. To może być klucz do nowych szans zawodowych!

Szkolenia będą realizowane w lokalizacjach wynikających z rozproszenia zgłaszających się uczestników. Dopasujemy więc lokalizację szkoleń do miejsca, gdzie większa grupa osób będzie wskazywała na podobne potrzeby szkoleniowe.

Dla Państwa wygody będziemy proponować harmonogram szkoleń zarówno weekendowych, jak i w ciągu tygodnia pracy. Czas trwania poszczególnych zajęć będziemy dobierać zarówno do typu szkolenia, jak i do preferencji uczestników.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, nasze szkolenia zostały tak skonstruowane by nie kolidowały z Państwa życiem zawodowym i prywatnym, a także były jak najbardziej dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.
Prowadzone przez nas szkolenia są zgodne z najnowszymi trendami w edukacji. Trzon stanowią kursy w formie zdalnej.